Ajankohtaista suunnitteluhankkeista

Publish in

Documents

7 views

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Ajankohtaista suunnitteluhankkeista. Radansuunnittelupäivä 31.5.2011 Jussi Lindberg Liikennevirasto. Tulevia suunnitteluhankkeita. Välityskyvyn lisääminen nykyisellä rataverkolla Ratapihat Sähköistämiset Kaivosradat Raakapuunkuormaus Radanpidon raiteet ja liikenteenhoidon edellyttämät
Transcript
Ajankohtaista suunnitteluhankkeistaRadansuunnittelupäivä 31.5.2011Jussi LindbergLiikennevirastoTulevia suunnitteluhankkeita
 • Välityskyvyn lisääminen nykyisellä rataverkolla
 • Ratapihat
 • Sähköistämiset
 • Kaivosradat
 • Raakapuunkuormaus
 • Radanpidon raiteet ja liikenteenhoidon edellyttämät
 • Hankearviointi, kustannuslaskenta
 • Riskienarviointi
 • Vuorovaikutus, ympäristö, YVA
 • Tuotetietomallit
 • www.liikennevirasto.fiKäynnissä olevat suunnittelut
 • Pasila-Riihimäki välityskyvyn lisääminen, YS
 • Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki välityskyky, YS
 • Raakapuunkuormaus
 • Seinäjoki-Oulu välityskykyselvitys
 • Tarvemuistiot
 • www.liikennevirasto.fiTulevat suunnitteluhankkeet
 • Leppävaara-Espoo/Kauklahti kaupunkirata, RS (01/2012-
 • Ylivieska-Iisalmi sähköistyksen, RS (12/2011-
 • Joensuun ratapiha, YS (09/2011-
 • Oulun ratapiha, tarveselvitys ja YS (09/2011, 04/2012-
 • Vainikkalan ratapiha selvitys (10/2011-
 • Ratapihaselvityksiä (Ylivieska,Kuopio) (2012)
 • Tarvemuistioita
 • www.liikennevirasto.fisuunnittelutarpeet
 • Helsingin ratapiha (erilaisia selvityksiä 2012-)
 • Espoon kaupunkirata Lpv-Epo/Klh, RS
 • Luumäki-Imatra kaksoisraide 1 vaihe, RS (03/2012-)
 • Seinäjoki-Oulu välityskyky, YS (2012)
 • Pisara RS
 • Kaivosradat
 • Puunkuormaus
 • www.liikennevirasto.fisuunnittelutarpeet
 • Pieksämäen ratapiha
 • Oulun ratapiha
 • Luumäki-Vainikkala lisäraide, YS päivitys
 • www.liikennevirasto.fi
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks