<link rel="schema.DCTERMS" href="http://purl.org/dc/terms/" />

Publish in

Documents

5 views

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
<?xml version= 1.0 encoding= UTF-8 ?> <!DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN …
Transcript
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:itemViewUtil="org.dspace.app.xmlui.utils.ItemViewUtil" class="no-js"> <head> <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" /> <meta content="IE=edge,chrome=1" http-equiv="X-UA-Compatible" /> <meta content="width=device-width; initial-scale=1.0; maximum-scale=1.0;" name="viewport" /> <link rel="shortcut icon" href="/themes/Public/images/favicon.ico" /> <link rel="apple-touch-icon" href="/themes/Public/images/apple-touch-icon.png" /> <meta name="Generator" content="DSpace 3.2" /> <link type="text/css" rel="stylesheet" media="screen" href="/themes/Public/lib/css/reset.css" /> <link type="text/css" rel="stylesheet" media="screen" href="/themes/Public/lib/css/base.css" /> <link type="text/css" rel="stylesheet" media="screen" href="/themes/Public/lib/css/helper.css" /> <link type="text/css" rel="stylesheet" media="screen" href="/themes/Public/lib/css/jquery-ui-1.8.15.custom.css" /> <link type="text/css" rel="stylesheet" media="screen" href="/themes/Public/lib/css/style.css" /> <link type="text/css" rel="stylesheet" media="screen" href="/themes/Public/lib/css/authority-control.css" /> <link type="text/css" rel="stylesheet" media="handheld" href="/themes/Public/lib/css/handheld.css" /> <link type="text/css" rel="stylesheet" media="print" href="/themes/Public/lib/css/print.css" /> <link type="text/css" rel="stylesheet" media="all" href="/themes/Public/lib/css/media.css" /> <link type="text/css" rel="stylesheet" media="all" href="/themes/Public/lib/css/style.css" /> <link type="application/opensearchdescription+xml" rel="search" href="http://dspace.library.uu.nl:80/open-search/description.xml" title="DSpace" /> <script type="text/javascript"> //Clear default text of empty text areas on focus function tFocus(element) { if (element.value == ' '){element.value='';} } //Clear default text of empty text areas on submit function tSubmit(form) { var defaultedElements = document.getElementsByTagName("textarea"); for (var i=0; i != defaultedElements.length; i++){ if (defaultedElements[i].value == ' '){ defaultedElements[i].value='';}} } //Disable pressing 'enter' key to submit a form (otherwise pressing 'enter' causes a submission to start over) function disableEnterKey(e) { var key; if(window.event) key = window.event.keyCode; //Internet Explorer else key = e.which; //Firefox and Netscape if(key == 13) //if "Enter" pressed, then disable! return false; else return true; } function FnArray() { this.funcs = new Array; } FnArray.prototype.add = function(f) { if( typeof f!= "function" ) { f = new Function(f); } this.funcs[this.funcs.length] = f; }; FnArray.prototype.execute = function() { for( var i=0; i < this.funcs.length; i++ ) { this.funcs[i](); } }; var runAfterJSImports = new FnArray(); </script> <script xmlns:i18n="http://apache.org/cocoon/i18n/2.1" type="text/javascript" src="/themes/Public/lib/js/modernizr-1.7.min.js"> </script> <title>Van dier naar mens : Zoönosen in een wereld in verandering</title><link rel="schema.DCTERMS" href="http://purl.org/dc/terms/" /><link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" /><meta name="DC.creator" content="Coutinho, R.A." /><meta name="DC.creator" content="Geneeskunde" xml:lang="nl_NL" /><meta name="DCTERMS.dateAccepted" content="2012-07-18T08:17:51Z" scheme="DCTERMS.W3CDTF" /><meta name="DCTERMS.available" content="2012-07-18T08:17:51Z" scheme="DCTERMS.W3CDTF" /><meta name="DCTERMS.issued" content="2012-02-10" scheme="DCTERMS.W3CDTF" /><meta name="DCTERMS.abstract" content="We krijgen in de toekomst meer dan voorheen te maken met ziektes die van dier op mens kunnen overgaan, de zogenaamde zoönosen. Daarom is het belangrijk te investeren in een betere samenwerking tussen de humane en veterinaire geneeskunde’. Dat stelt prof.dr. Roel Coutinho in zijn oratie die hij uitsprak op 10 februari. &#xD;&#xA;“Door maatschappelijke en ecologische veranderingen krijgen we meer dan voorheen te maken met ziektes die overspringen van dier op mens”, stelt Coutinho. “We kunnen ons niet volledig wapenen tegen bedreigingen in de toekomst. Wat wij wel kunnen en moeten doen, is investeren in een betere samenwerking tussen de humane en veterinaire wereld. Twee werelden die ver uit elkaar staan en te weinig van elkaar weten. Gezamenlijk onderwijs van studenten geneeskunde en diergeneeskunde zoals dat nu wordt opgezet binnen de SUMMA-opleiding bij de Universiteit van Utrecht kan die afstand verkleinen." xml:lang="nl_NL" /><meta name="DC.description" content="Universiteit Utrecht" xml:lang="nl_NL" /><meta name="DCTERMS.extent" content="5636608 bytes" xml:lang="nl_NL" /><meta name="DCTERMS.extent" content="83456 bytes" xml:lang="nl_NL" /><meta name="DCTERMS.extent" content="1852 bytes" xml:lang="nl_NL" /><meta name="DC.format" content="application/vnd.ms-powerpoint" xml:lang="nl_NL" /><meta name="DC.format" content="application/msword" xml:lang="nl_NL" /><meta name="DC.format" content="text/plain" xml:lang="nl_NL" /><meta name="DC.identifier" content="2012-0718-200654" /><meta name="DC.identifier" content="360373" /><meta name="DC.identifier" content="http://hdl.handle.net/1874/251744" scheme="DCTERMS.URI" /><meta name="DC.language" content="nl" xml:lang="nl_NL" scheme="DCTERMS.RFC1766" /><meta name="DC.publisher" content="Universiteit Utrecht" xml:lang="nl_NL" /><meta name="DC.relation" content="Utrecht" xml:lang="nl_NL" /><meta name="DC.subject" content="Geneeskunde" xml:lang="nl_NL" /><meta name="DC.title" content="Van dier naar mens : Zoönosen in een wereld in verandering" xml:lang="nl_NL" /><meta name="DC.type" content="Lecture" xml:lang="nl_NL" /><meta name="DC.identifier" content="http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/251744" /><meta name="DC.identifier" content="http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/251744" /><meta name="DC.identifier" content="http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/251744" /><meta name="DC.relation" content="Open Access (free)" xml:lang="nl_NL" /><meta name="DC.type" content="Publisher version" xml:lang="nl_NL" /><meta name="DC.identifier" content="URN:NBN:NL:UI:10-1874-251744" /> <meta content="Van dier naar mens : Zoönosen in een wereld in verandering" name="citation_title" /> <meta content="http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/251744" name="citation_abstract_html_url" /> <meta content="2012-02-10" name="citation_date" /> <meta content="nl" name="citation_language" /> <meta content="Universiteit Utrecht" name="citation_publisher" /> <meta content="Coutinho, R.A." name="citation_authors" /> </head><!--[if lt IE 7 ]> <body class="ie6"> <![endif]--> <!--[if IE 7 ]> <body class="ie7"> <![endif]--> <!--[if IE 8 ]> <body class="ie8"> <![endif]--> <!--[if IE 9 ]> <body class="ie9"> <![endif]--> <!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--><body><!--<![endif]--> <div id="ds-main"> <div id="ds-header-wrapper"> <!--Public theme--> <div class="clearfix" id="ds-header"> <span id="ds-header-logo" class="coll36">  </span> <span id="ds-header-logo-text" class="coll36"> <img src="/themes/Public/images/logo-sm.gif" /> </span> <h1 class="pagetitle visuallyhidden">Van dier naar mens : Zoönosen in een wereld in verandering</h1> <h2 class="static-pagetitle visuallyhidden">DSpace/Manakin Repository</h2> <div xmlns:i18n="http://apache.org/cocoon/i18n/2.1" id="ds-user-box" /> </div> </div> <div id="ds-content-wrapper"> <div class="clearfix" id="ds-content"> <div id="ds-body"> <div id="aspect_artifactbrowser_ItemViewer_div_item-view" class="ds-static-div primary"> <!-- External Metadata URL: cocoon://metadata/handle/1874/251744/mets.xml?rightsMDTypes=METSRIGHTS--> <!-- Public theme item-view.xsl--> <table xmlns:bitstreamLinkUtil="org.dspace.app.xmlui.utils.BitstreamLinkUtil" xmlns:oreatom="http://www.openarchives.org/ore/atom/" xmlns:ore="http://www.openarchives.org/ore/terms/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" class="item-summary-view-metadata"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <span class="simple-item-view-title">Van dier naar mens : Zoönosen in een wereld in verandering</span> </td> </tr> <tr class="simple-item-view-authors"> <td class="simple-item-view-label">authors</td> <td xmlns:i18n="http://apache.org/cocoon/i18n/2.1" class="simple-item-view-value"> <span>Coutinho, R.A.</span> </td> </tr> <tr class="simple-item-view-subject"> <td class="simple-item-view-label">source</td> <td xmlns:i18n="http://apache.org/cocoon/i18n/2.1" class="simple-item-view-value">Geneeskunde (2012)</td> </tr> <tr class="simple-item-view-subject"> <td class="simple-item-view-label">full text</td> <td xmlns:i18n="http://apache.org/cocoon/i18n/2.1" class="simple-item-view-value"> <!--bitstreamid: 1663189--> <span> <a href="/bitstream/handle/1874/251744/Coutinho_oratie_2012_vandiernaarmens.ppt?sequence=1" onMouseDown="stats('&amp;action=ft');">Coutinho_oratie_2012_vandiernaarmens.ppt</a> </span> <br /> <!--bitstreamid: 1663190--> <span> <a href="/bitstream/handle/1874/251744/Coutinho_oratie_2012_vandiernaarmens.doc?sequence=2" onMouseDown="stats('&amp;action=ft');">Coutinho_oratie_2012_vandiernaarmens.doc</a> </span> </td> </tr> <tr class="simple-item-view-subject"> <td class="simple-item-view-label">publisher</td> <td xmlns:i18n="http://apache.org/cocoon/i18n/2.1" class="simple-item-view-value"> <span>Universiteit Utrecht</span> </td> </tr> <tr class="simple-item-view-subject"> <td class="simple-item-view-label">document type</td> <td xmlns:i18n="http://apache.org/cocoon/i18n/2.1" class="simple-item-view-value"> <span>Lecture</span> </td> </tr> <tr class="simple-item-view-subject"> <td class="simple-item-view-label">version</td> <td xmlns:i18n="http://apache.org/cocoon/i18n/2.1" class="simple-item-view-value"> <span>Publisher version</span> </td> </tr> <tr class="simple-item-view-subject"> <td class="simple-item-view-label">discipline</td> <td xmlns:i18n="http://apache.org/cocoon/i18n/2.1" class="simple-item-view-value simple-item-abstract"> <span> <dim:field xmlns:dim="http://www.dspace.org/xmlns/dspace/dim" xmlns:mets="http://www.loc.gov/METS/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" element="subject" qualifier="discipline" language="nl_NL" mdschema="dc">Geneeskunde</dim:field> </span> </td> </tr> <tr class="simple-item-view-description"> <td class="simple-item-view-label">abstract</td> <td xmlns:i18n="http://apache.org/cocoon/i18n/2.1" class="simple-item-view-value simple-item-abstract">We krijgen in de toekomst meer dan voorheen te maken met ziektes die van dier op mens kunnen overgaan, de zogenaamde zoönosen. Daarom is het belangrijk te investeren in een betere samenwerking tussen de humane en veterinaire geneeskunde’. Dat stelt prof.dr. Roel Coutinho in zijn oratie die hij uitsprak op 10 februari. &#13; “Door maatschappelijke en ecologische veranderingen krijgen we meer dan voorheen te maken met ziektes die overspringen van dier op mens”, stelt Coutinho. “We kunnen ons niet volledig wapenen tegen bedreigingen in de toekomst. Wat wij wel kunnen en moeten doen, is investeren in een betere samenwerking tussen de humane en veterinaire wereld. Twee werelden die ver uit elkaar staan en te weinig van elkaar weten. Gezamenlijk onderwijs van studenten geneeskunde en diergeneeskunde zoals dat nu wordt opgezet binnen de SUMMA-opleiding bij de Universiteit van Utrecht kan die afstand verkleinen.<br /> </td> </tr> </tbody> </table> <div xmlns:bitstreamLinkUtil="org.dspace.app.xmlui.utils.BitstreamLinkUtil" xmlns:oreatom="http://www.openarchives.org/ore/atom/" xmlns:ore="http://www.openarchives.org/ore/terms/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" style="visibility:hidden" id="statsurl"> http://igitur-archive.library.uu.nl/stats/cnt.php?ddid=2012-0718-200654&amp;handle=1874/251744&amp;jop=1&amp;status=free&amp;source=1 </div> </div> </div> </div> </div> </div> <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.2/jquery.min.js" type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript">!window.jQuery && document.write('<script type="text/javascript" src="/static/js/jquery-1.6.2.min.js"> <\/script>')</script> <script type="text/javascript" src="/themes/Public/lib/js/jquery-ui-1.8.15.custom.min.js"> </script> <script type="text/javascript" src="/themes/Public/lib/js/igistats.js">   </script><!--[if lt IE 7 ]> <script type="text/javascript" src="/themes/Public/lib/js/DD_belatedPNG_0.0.8a.js?v=1"> </script> <script type="text/javascript">DD_belatedPNG.fix('#ds-header-logo');DD_belatedPNG.fix('#ds-footer-logo');$.each($('img[src$=png]'), function() {DD_belatedPNG.fixPng(this);});</script><![endif]--> <script type="text/javascript"> runAfterJSImports.execute(); </script> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-8471402-65']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script></body></html> <meta content="Van dier naar mens : Zoönosen in een wereld in verandering" name="citation_title" /> <meta content="http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/251744" name="citation_abstract_html_url" /> <meta content="2012-02-10" name="citation_date" /> <meta content="nl" name="citation_language" /> <meta content="Universiteit Utrecht" name="citation_publisher" /> <meta content="Coutinho, R.A." name="citation_authors" /> </head><!--[if lt IE 7 ]> <body class="ie6"> <![endif]--> <!--[if IE 7 ]> <body class="ie7"> <![endif]--> <!--[if IE 8 ]> <body class="ie8"> <![endif]--> <!--[if IE 9 ]> <body class="ie9"> <![endif]--> <!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--><body><!--<![endif]--> <div id="ds-main"> <div id="ds-header-wrapper"> <!--Public theme--> <div class="clearfix" id="ds-header"> <span id="ds-header-logo" class="coll36">  </span> <span id="ds-header-logo-text" class="coll36"> <img src="/themes/Public/images/logo-sm.gif" /> </span> <h1 class="pagetitle visuallyhidden">Van dier naar mens : Zoönosen in een wereld in verandering</h1> <h2 class="static-pagetitle visuallyhidden">DSpace/Manakin Repository</h2> <div xmlns:i18n="http://apache.org/cocoon/i18n/2.1" id="ds-user-box" /> </div> </div> <div id="ds-content-wrapper"> <div class="clearfix" id="ds-content"> <div id="ds-body"> <div id="aspect_artifactbrowser_ItemViewer_div_item-view" class="ds-static-div primary"> <!-- External Metadata URL: cocoon://metadata/handle/1874/251744/mets.xml?rightsMDTypes=METSRIGHTS--> <!-- Public theme item-view.xsl--> <table xmlns:bitstreamLinkUtil="org.dspace.app.xmlui.utils.BitstreamLinkUtil" xmlns:oreatom="http://www.openarchives.org/ore/atom/" xmlns:ore="http://www.openarchives.org/ore/terms/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" class="item-summary-view-metadata"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <span class="simple-item-view-title">Van dier naar mens : Zoönosen in een wereld in verandering</span> </td> </tr> <tr class="simple-item-view-authors"> <td class="simple-item-view-label">authors</td> <td xmlns:i18n="http://a
Related Search

Next Document

Potential Projects

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks