Ratownictwo przedmedyczne

Publish in

Documents

6 views

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Ratownictwo przedmedyczne. Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach. opracował: Piotr Trojanowski. Pamiętaj !. W nieszczęśliwych wypadkach i w schorzeniach przebiegających ostro często pierwsze minuty decydują o dalszych losach pacjenta! Szybka i właściwa pomoc może uratować życie. .
Transcript
Ratownictwo przedmedycznePierwsza pomoc w nagłych przypadkachopracował: Piotr TrojanowskiPamiętaj !W nieszczęśliwych wypadkach i w schorzeniach przebiegających ostroczęstopierwsze minuty decydują o dalszych losach pacjenta!Szybka i właściwa pomoc może uratować życie. RanyKrwotokKrwawienieUrazy stawówZłamanieUraz kręgosłupaZatrucieOparzeniePorażenie prądemUtrata przytomnościZaburzenia oddychaniaZatrzymanie krążeniaZagrożenia RanyRozróżniamy następujące rodzaje ranw zależności od ich cech charakterystycznych :OtarciaOparzenia Rany cięteRany kłuteRany tłuczoneRany miażdżoneRany szarpaneRany postrzałoweOpatrywanie ranOgólne zasady udzielania pierwszej pomocy przy zranieniach
 • Rodzaj i wielkość opatrunku zależy od rozmiaru rany i od związanego
 • z nią krwawienia
 • Przed założeniem opatrunku należy odsłonić części ubrania tak, aby ranę można było obejrzeć w całości
 • Każdą ranę pozostawiamy w stanie, w jakim ją zastaliśmy,
 • pokrywając jedynie możliwie szybko materiałem opatrunkowym
 • W czasie opatrywania i tamowania krwawienia ranny powinien leżeć
 • lub co najmniej siedzieć
 • Rany nie wolno dotykać ani przemywać, gdyż może dojść do
 • dodatkowego zakażenia (wyjątek – oparzeniachemiczne i termiczne )
 • Nie należy usuwać z rany ciał obcych
 • Ratownik musi przez cały czas obserwować rannego, dlatego
 • powinien zawsze znajdować się od przodu opatrywanego
 • Jeżeli rana jest rozległa, zadaniem ratownika jest dopilnować,
 • aby rannego obejrzał lekarzKrwotokPodział krwotoków :Objawy:Krwawienie z rany, z nosa, oka, ucha, z jamy ustnej Pojawienie się krwi w wymiocinach, w moczu, w trakcie wypróżnianiaBladość śluzówek oczu, ustOsłabienieZaburzenia świadomościPrzyspieszenie słabo wyczuwalnego tętnaUtrata przytomności KrwotokKrwotok zewnętrzny Włóż sterylne rękawice gumowe. Kontakt z krwią może być niebezpieczny.Staraj się zachować czystość, gdyż otwarta rana jest podatna na zakażenie.Spróbuj opanować krwawienie przez uciśnięcie za pomocą opatrunku. Jeżeli opatrunek przesiąka, nie zdejmuj go, dołóż kolejną warstwę i silniej uciśnij.Krwotok wewnętrzny Ułóż ratowanego w pozycji leżącej z lekko uniesionymi nogami.Jeśli ratowany jest nieprzytomny, ale ma wyczuwalne tętno i oddycha, ułóż go na boku.Wezwij Pogotowie Ratunkowe.KrwotokPierwsza pomoc :Krwotok
 • Nie wolno !!!
 • czyścić rozległych ran
 • usuwać z ran ciał obcych
 • używać wąskich opasek uciskowych
 • ( np.sznurka )
 • zakładać opatrunku zbyt mocno
 • tamować krwotoku poprzez ucisk w miejscu
 • krwawienia, jeżeli złamane są kości czaszki
 • zostawiać ratowanego samego
 • Krwawienie z nosaPierwsza pomoc
 • Posadź ratowanego tak, aby głowa była pochylona
 • do przodu. W ten sposób krew nie będzie spływała do tchawicy.
 • Uspokój ratowanego, każ mu oddychać ustami.
 • Sprawdź, czy w nosie nie tkwi ciało obce.
 • Każ ratowanemu wydmuchać nos.
 • Uciśnij miękką część nosa palcami i trzymaj przez
 • 15-20 minut.
 • Do grzbietu nosa przyłóż zimny okład.
 • Wezwij Pogotowie Ratunkowe, jeśli krwotok jest masywny
 • Krwawieniez nosa
 • Nie wolno !!!
 • układać ratowanego w pozycji
 • leżącej, ponieważ krwawienie nasila się jeżeli głowa jest nisko ułożona !jest to zamknięte uszkodzeniestawu spowodowanezbytnim jego naciągnięciem,polegające na krótkotrwałymprzemieszczeniu powierzchni stawowych kości. Do skręcenia najczęściej dochodzi na skutek gwałtownych, nieprawidłowychruchów w stawach.Objawy :bolesnośćobrzęk okolicy stawuczęsto krwawy wylewograniczona ruchomość kończynyUrazy stawówSkręcenieSkręcenie
 • Pierwsza pomoc :
 • Unieruchomić staw
 • i sąsiadujące z nim kości.
 • Nie wolno poruszać stawulub usiłować go nastawić!!!jest to uszkodzenie stawu, w którym powierzchniestawowe trwale utraciły ze sobą styczność.Rozdzielone elementy kostne w stawie nie mogąpowrócić samoistniedo prawidłowej sytuacjianatomicznej.Objawy :bolesnośćobrzęk okolicy stawuczęsto krwawy wylewniemożliwe wszelkie ruchy w stawieUrazy stawówZwichnięcieZwichnięcie
 • Pierwsza pomoc:
 • Pozostaw staw w przymusowej pozycji
 • jaką sobie ustalił sam poszkodowany
 • Często zbędne są dalsze czynności
 • w celu unieruchomienia
 • Przy konieczności unieruchomienia
 • ustala się pozycję zwichniętego stawu
 • w pożądanym ułożeniu za pomocą
 • prostych środków pomocniczych
 • ZłamanieRodzaje złamań :proste zamkniętewieloodłamowe,gdy kość jest złamana w wielu miejscach i na wiele częściotwarteZłamanie
 • Pierwsza pomoc :
 • Unieruchomić dwa sąsiadujące
 • stawy
 • Jeżeli pojawiło się krwawienie załóż
 • opatrunek
 • Dowiedz się od ratowanego, czy
 • doznał innych urazów
 • Wezwij Pogotowie Ratunkowe
 • lub zawieź ratowanego do szpitala
 • Objawy :
 • ból, bolesność dotykowa
 • zmiana zabarwienia skóry
 • zmiana kształtu
 • krwawienie
 • widoczne w ranie odłamy
 • kostneZłamanie
 • Nie wolno !!!
 • ruszać ratowanego bez wyraźnej
 • potrzeby
 • przemieszczać ratowanego bez
 • unieruchomienia złamanej części ciała
 • samodzielnie nastawiać złamanej
 • kończyny
 • zostawiać ratowanego samego
 • Uraz kręgosłupa
 • Pierwsza pomoc :
 • Wezwij Pogotowie Ratunkowe
 • Stale obserwuj ratowanego.
 • Jeśli ratowanego trzeba
 • umieścić w innym miejscu, poszukaj osób, które mogąw tym pomóc.
 • Sprawdź,czy ratowany ma
 • wyczuwalne tętno i czy oddycha. Jeśli nie rozpocznij reanimację
 • Objawy:
 • ból głowy, szyi
 • ból pleców
 • zaburzenia oddychania
 • niedowład
 • porażenie siły mięśniowej
 • bezwiedne oddawanie
 • moczu i (lub) stolca
 • zaburzenia czucia
 • utrata przytomności
 • Uraz kręgosłupaNie wolno ruszać ratowanego,jeśli ze względu na jegobezpieczeństwonie jest to absolutnie konieczne!Zatrucie
 • Objawy :
 • ból głowy
 • biegunka
 • wymioty
 • bóle brzucha
 • zaburzenia oddychania
 • zaburzenia świadomości
 • utrata przytomności
 • Pierwsza pomoc :
 • Jeśli osoba zatruta jest przytomna
 • i nie ma przeciwwskazań, spróbuj wywołać wymioty
 • Podaj do picia ciepłą wodę z dodatkiem soli
 • (ok. 1 litra), następnie wywołaj wymiotypodrażniając palcem tylną ścianę gardła
 • Podaj tabletki węgla jakośrodek
 • wiążący truciznę
 • Jeśli objawy się nasilają, wezwij
 • Pogotowie Ratunkowe ZatrucieNie wolno lekceważyć zatruć, nawet jeśli nie wystąpiły jeszcze objawy !!!OparzenieObjawy :
 • oparzenie I stopnia – zaczerwienienie skóry ( rumień ), obrzęk,
 • poszkodowany odczuwa pieczenie
 • oparzenie II stopnia – powstają pęcherze, uszkodzenie naczynia
 • krwionośnego, przez które może wypłynąć osocze, skóra czerwona, poszkodowany odczuwa piekący ból
 • oparzenie III stopnia – martwica skóry na całej jej grubości,
 • uszkodzeniu ulegają receptory bólowe
 • oparzenie IV stopnia – zwęglenie części ciała
 • Pierwsza pomoc :Ochłodź oparzoną część ciała czystą zimną wodąZdejmij odzież, starając się nie urazić oparzonej części ciałaPo ochłodzeniu, kiedy skóra wyschnie, załóż opatrunekOsobie przytomnej podaj środki przeciwbóloweJeśli oparzenie jest rozległe zawieź poszkodowanego do lekarzaOparzenieOparzenie
 • Nie wolno
 • podawać niczego doustnie przy oparzeniach
 • wewnętrznych i rozległych oparzeniach zewnętrznych
 • smarować oparzonej skóry maściami, kremami,
 • spirytusem lub tłuszczami spożywczymi
 • przekłuwać pęcherzy
 • zostawiać ratowanego samego , jeśli oparzenie
 • jest rozległePorażenie prądem
 • Pierwsza pomoc :
 • Odłącz natychmiast
 • ratowanego od źródła prądu.
 • wyłącz bezpieczniki, wyjmij z gniazdka
 • wtyczkę urządzenia elektrycznego
 • odsuń kabel elektryczny od ratowanego
 • przedmiotem, który nie przewodzi prądu ( np.suchym kijem od szczotki)
 • Sprawdź, czy poszkodowany
 • nie wymaga reanimacji
 • Wezwij Pogotowie Ratunkowe
 • Objawy :
 • ból
 • poparzenia skóry
 • zaburzenia oddychania
 • utrata przytomności
 • Porażenie prądemNie wolno dotykać osobyporażonej prądem, zanimnie odłączy się jej od źródła prądu !!!Utrata przytomności Pierwsza pomoc
 • Sprawdź, czy ratowany oddycha. Jeśli nie, natychmiast rozpocznij sztuczne oddychanie.
 • Sprawdź,czy ma wyczuwalne tętno. Jeśli nie, rozpocznij
 • sztuczne oddychanie i masaż serca
 • Jeśli ratowany jest nieprzytomny, ale ma wyczuwalne tętno i oddycha, ułóż go na boku.
 • Wezwij Pogotowie Ratunkowe.
 • Utrata przytomności
 • Nie wolno !!!
 • zostawiać ratowanego samego
 • podkładać niczego pod głowę
 • (można spowodować zwężenie lub zamknięcie
 • dróg oddechowych)
 • pozostawiać w pozycji na wznak
 • Zaburzenia oddychania
 • Pierwsza pomoc :
 • Wynieś ratowanego na powietrze,
 • jeśli jedyną przyczyną zaburzeń oddychania jest brak tlenu
 • Połóż ratowanego na plecach
 • i sprawdź czy oddycha. Jeśli nie, natychmiast rozpocznij sztuczne oddychanie
 • Sprawdź, czy ma wyczuwalne tętno
 • i czy oddycha . Jeśli nie rozpocznij sztuczne oddychanie i masaż serca
 • Objawy :
 • przyspieszony, płytki oddech
 • kaszel
 • sinica warg i paznokci
 • zaburzenia świadomości
 • zatrzymanie oddechu
 • utrata przytomności
 • Zatrzymanie krążenia
 • Objawy :
 • Utrata przytomności
 • Zatrzymanie oddechu
 • Brak wyczuwalnego tętna
 • na dużych tętnicach
 • Bladoszara barwa skóry
 • Rozszerzone, sztywne źrenice
 • Pierwsza pomoc :
 • Ułóż ratowanego na wznak na twardym podłożu
 • Sprawdź, czy ratowany ma wyczuwalne tętno
 • Sprawdź, czy ratowany oddycha
 • Jeśli nie wyczuwasz tętna lub oddechu
 • Wezwij Pogotowie Ratunkowe i rozpocznij
 • sztuczne oddychanie i masaż serca Resuscytacjakrążeniowo - oddechowa1. Udrożnij drogi oddechowe ratowanego.2. Odegnij głowę do tyłu, tak by broda była skierowana ku górze.3. Reanimację rozpocznij od sztucznego oddychania – po dwóch wdmuchnięciach powietrza przerwij.4. Rozpocznij masaż serca – wykonaj 15 ucisków.5. Ponownie 2 razy wdmuchnij powietrze i znów 15 razy uciśnij mostek.6. Po około minucie sprawdź, czy ratowany ma wyczuwalne tętno i czy oddycha, jeśli nie – kontynuuj reanimację, jeśli tak – kontroluj jego stan do przyjazdu Pogotowia Ratunkowego.7. Jeżeli reanimują dwie osoby, jedna wykonuje masaż serca, a druga sztuczne oddychanie. Należy wdmuchiwać powietrze w stosunku 1 : 5 , tzn. po jednym wdmuchnięciu powietrza drugi ratownik pięć razy uciska mostek.
  Related Documents
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks