Stundas temats:

Publish in

Documents

6 views

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Stundas temats:. Bioloģijas zinātne un tās nozīme. Bioloģija ir zinātņu komplekss par dzīvību visās tās izpausmēs un par dzīvās matērijas organizāciju ( molekulārā , šūnu , audu , orgānu , organismu , organismu kopu līmenī). . Augi. Dzīvnieki. Monēras. Sēnes. Protisti. Dzīvo
Transcript
Stundas temats:Bioloģijas zinātne untās nozīmeBioloģija ir zinātņu komplekss par dzīvību visās tās izpausmēs un par dzīvās matērijas organizāciju (molekulārā, šūnu, audu, orgānu, organismu, organismu kopu līmenī). AugiDzīvniekiMonērasSēnesProtistiDzīvo organismu valstisZooloģija – bioloģijas apakšnozare, kas pēta dzīvnieku valsti;
 • Botānika – bioloģijas apakšnozare, kas pēta augu valsti;
 • Mikoloģija –virziens, kas pēta sēņu valsti;
 • Mikrobioloģija - bioloģijas apakšnozare, kas pēta baktērijas (monēru valsts), vīrusus.
 • Dabas organizācijaslīmeņiBioloģijas apakšnozares
 • Molekulārā bioloģija
 • MolekulasDNS molekula
 • Šūnas bioloģija
 • ŠūnaNervu šūna
 • Histoloģija
 • AudiKaulaudiOrgāniNiereOrgānusistēmaElpošanas orgānu sistēmaOrganismsCilvēka embrijs
 • Embrioloģija
 • Anatomija
 • Fizioloģija
 • Paleontoloģija
 • Ģenētika
 • Dabas organizācijaslīmeņiBioloģijas apakšnozaresBalto vizbuļu grupaPopulācija
 • Populāciju ģenētika
 • Sistemātika
 • Etoloģija
 • Ekoloģija
 • BiocenozePurva ekosistēmaEkosistēmaBiosfēraMikroskopa izgudrošanaPar pirmā mikroskopa izgudrotāju uzskataAntoniju van Lēvenhuku(1632 – 1723).Pirmais mikroskops - 17. gsAntonijs van LēvenhuksKādus mikroskopu veidus jūs varat nosaukt?17. gs.1720. g.1800. g.2005. g.1970. g.1877. g.Gaismas mikroskopsStereomikroskopsŠo mikroskopu izmanto lielu objektu apskatei. Iegūtais attēls ir trīsdimensiju. Nav saskatāmas atsevišķas šūnas, jo palielinājums ir salīdzinoši vājš.StereomikroskopsSkudra stereomikroskopā(Foto: http://www.ljworld.com)Konfokālais mikroskopsKonfokālajā mikroskopā tiek izmantota lāzera gaisma. Mikroskopā redzamais attēls tiek apstrādāts un analizēts datorā.LāzerskenējošaiskonfokālaismikroskopsLU Bioloģijas fakultāteOrganoīdu kustība, kas vērojama ar lāzerskenējošā mikroskopa palīdzību.Caurstarojošais elektronmikroskopsSalīdzinot ar cilvēka aci, gaismas mikroskopapalielināšanas spēja ir 1000 reizes lielāka, bet elektronmikroskops ir 1000 reizes stiprāks par parasto mikroskopu. Attēls ir divdimensiju. Saskatāmas ne vien šūnas, bet arī vīrusi un pat atsevišķas molekulas.ElektronmikroskopsLU Bioloģijas fakultāteSkudrasspermotozoīda astīte šķērsgriezumāSkenējošais elektronmikroskopsPirms apskates objekts tiek apklāts ar ļoti plānu zelta vai platīna kārtiņu. Iegūtais attēls ir melnbalts, trīsdimensiju.Skudras attēli skenējošajā elektronmikroskopāSkenējošais elektronmikroskopsLU Bioloģijas fakultāteFotosintēzes atklāšanaPar pirmo cilvēku, kurš pierādīja faktu, ka augi ražo skābekli, kļuva angļu ķīmiķis Josefs Prīstlijs 1771. gadā.Josefs Prīstlijs (1733-1804)Fotosintēzes atklāšanaLai pierādītu, ka augi ražo skābekli, Josefs Prīstlijs veica eksperimentu ar peli.DNS dubultspirāles atklāšanaDžeimss Votsons un Frānsiss Kriks un DNS modelis 1953. gadā amerikānis Džeimss Votsons Kembridžā (Anglijā), kopā ar biofiziķi Frānsisu Kriku, izveidoja DNS modeli, par ko 1962. gadā abi zinātnieki saņēma Nobela prēmiju.DNS dubultspirāles atklāšanaKopš DNS dubultspirāles atklāšanas sākās modernās ģenētikas ēra – uzzinot par gēnu eksistenci DNS sastāvā, radās iespēja tos pārveidot. Tas plaši tiek izmantots mūsdienu bioloģijā.Olbaltumvielu biosintēzes atklāšanaLīdz 20. gs. vidum domāja, ka katras olbaltumvielassintēzei ir cita veida ribosomas. Par RNS molekulas uzbūves un lomas olbaltumvielusintēzē aprakstīšanu 1965. g. Žaks Monods, FrancisJakobs un Andrē Ļvovs saņēma Nobela prēmiju.Mūsdienu bioloģija - biotehnoloģijaBiotehnoloģija irbioloģijas zinātnes apakšnozare, kas izmanto dabiskās bioloģiskās sistēmas, lai ražotu kādu produktu vai arī lai sasniegtu citu cilvēkam vajadzīgu mērķi. To izmanto pārtikas rūpniecībā, medicīnā, ķīmisko vielu ražošanā, kriminālistikā, vides aizsardzībā, lauksaimniecībā u.c.Augu meristēmasTransgēno organismu veidošanaPar transgēniem organismiem (ģenētiski modificētiem organismiem) sauc tādus vidē brīvi dzīvojošus organismus, kuros ir ievadīti sveši gēni.
 • Pārtikas rūpniecībā;
 • Medicīnā;
 • Piesārņojuma likvidēšanā;
 • Ķīmisko vielu ražošanā;
 • Minerālu pārveidošanā.
 • Izmantošana:???Ģenētiski modificēti organismi pārtikā
 • Pārtikā visbiežāk izmantotie ģenētiski modificētieaugi ir soja, kukurūza, rapsis, tomāti, ķirši, melones, labība, kartupeļi, cukurbietes, cigoriņi u.c.
 • Šādi pieņemts atzīmēt pārtiku, kura satur ģenētiski modificētus organismusĢenētiski modificētā pārtikaGan zinātnieku vidū, gan sabiedrībā valda divi dažādi viedokļi par ģenētiski modificētu pārtiku:ParPretKuram no viedokļiem pievienojies TU?Gēnu terapija
 • Samērā jauna medicīnas tehnoloģija, ar kuras palīdzību terapeitiskos nolūkos var izmainīt šūnas ģenētisko materiālu:
 • aizstāt neaktīvos, šūnai vajadzīgos gēnus,
 • bloķēt nevēlamo gēnu darbību.
 • Gēnu terapija ļauj labot ģenētiskus defektus, ārstēt iedzimtas slimības, ko līdz šim uzskatīja par neārstējamām.
 • Apstiprināto gēnu terapijas pielietošanas gadījumi pasaulē (2004. gada dati)Apstiprināto gēnu terapijas pielietošanas gadījumi pasaulē (2006. gada dati)Mākslīgās asinis...Vairāku Eiropasvalstuzinātnieki apņēmušies trīs gadu laikā ar sēņuun baktēriju palīdzību radīt universālu asins aizstājēju. „Jaunās asinis” atšķirībā no parastajām varēs sterilizēt. Tas ļauj cerēt uz topošā preparāta popularitāti Austrumeiropā un Āfrikā, kur bieži fiksēta inficēšanās ar HIV, pārlejot donoru asinis.Ar šādu aparatūru tiek pārbaudīta mākslīgo asiņu bioloģiskā saderībaKlonēšanaAugu klonēšana, piemēram, pavairošana ar spraudeņiem ir pazīstama jau ļoti sen. Savukārt dzīvnieku klonēšana ilgu laiku likās sarežģīta.Kopš 20. gs. 90. gadiem dažādās pasaules valstīs ir klonētas aitas un citi zīdītāji. Ar to pašu tehniku iespējams nonākt arī līdz cilvēka klonēšanai.Slavenā aita Dollija ar savu radītāju Janu VilmutuKādi jauni atklājumi, pēc jūsu domām, būtu nepieciešami bioloģijas zinātnē?Izmantoto attēlu avoti:
 • http://www.umaine.edu
 • http://www.northwestern.edu
 • http://www.immediart.com
 • http://www.bio.psu.ed/
 • http://www.radiorodzina.wroc.pl
 • http://latvijas.daba.lv/
 • http://www.swgc.mun.ca/earth/
 • http://www.ihep.ac.cn
 • http://www.ndpteachers.org
 • http://www.cas.muohio.edu
 • http://www.cas.muohio.edu
 • Izmantoto attēlu avoti:
 • http://nobelprize.org
 • http://ic.ucsc.edu/
 • www.botit_botany.wisc.edu/
 • http://www.cas.muohio.edu
 • http://ajrccm.atsjournals.org
 • www.genelex.com
 • http://nobelprize.org/medicine/articles/jacob/
 • http://www.irbv.umontreal.ca
 • http://www.ourhealthcoop.com
 • www.gmfoodnews.com
 • http://www.swri.edu
 • Related Documents
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks