POVESTI METAFORICE

Publish in

Documents

36 views

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
POVESTI METAFORICE Pentrucopiisiparinti POVESTEA LUCRURILOR IMPORTANTE La ora de curs, profesorulaseazapecatedra un borcan mare pe care incepesailumple cu mingii de…
Transcript
POVESTI METAFORICE Pentrucopiisiparinti POVESTEA LUCRURILOR IMPORTANTE La ora de curs, profesorulaseazapecatedra un borcan mare pe care incepesailumple cu mingii de tenis.Apoiintreabaeleviidacaborcanulesteplin. Totiraspund in cor ca “DA, BORCANUL ESTE PLIN”. Atunci, profesorulincepesapuna in borcanpietricelemici. Acestea se aseaza in spatiiledintremingi. Urmeazaaceeasiintrebare a profesoruluisiacelasiraspuns al elevilor. POVESTEA LUCRURILOR IMPORTANTE 2 Profesorul continua sapunanisip. Acestaumpletoatespatiilegoale. Se pune din nouintrebareasi se daacelasiraspuns : “Da, esteplin”. In fine, profesoruladaugasidouacesti cu cafea. Abiaacum, spune el, borcanulesteplin. POVESTEA LUCRURILOR IMPORTANTE 3 Profesorul le explicaelevilorsimbolisticaobiectelorpuse in borcan.Mingiilesuntfamilia , copiii, sanatatea, pasiunile tale siprieteniitai.Pietricelelereprezintaserviciul, casa, masina, iarnisipulrestullucrurilormarunte. Dacaveiacordaatentienisipului,nuveimaiaveatimppentrulucrurile cu adevaratimportante. Moralapovestiimetaforice Stabileste-tiprioritatile ! Sfarsitulpovestii Un elevintreaba : “ Si care estesimbolisticacelordouacesti de cafea ?”Profesorul ii raspunde ca intotdeaunaramane un timppentru o ceasca de cafeasavuratalanga un prieten.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks