Turn you game in an AD venture..!!

Publish in

Documents

26 views

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Workshop Gaming. Turn you game in an AD venture..!!. Wat is gaming? Geschiedenis van gaming Soorten gaming Games als marketingtool Toepassingen en praktijkvoorbeelden Toekomst van gaming. Doel van de workshop: Gaming als marketingtool Herkennen en benoemen Marketingmix combineren
Transcript
Workshop Gaming Turn you game in an AD venture..!! Wat is gaming? Geschiedenis van gaming Soorten gaming Games als marketingtool Toepassingen en praktijkvoorbeelden Toekomst van gaming Doel van de workshop: Gaming alsmarketingtool Herkennen en benoemen Marketingmixcombineren met praktijk Wat is gaming? Geschiedenis: Eerste game 1947 Eerste videogame 1958 Pong 1972
 • Eerste 3D game 1974
 • Astroids 1978
 • Eerste online game 1997
 • Entertainment Games Vele soorten Consoles, PC, mobiele telefoon,… Genres: Puzzel, Sport, Strategie, Shooters, … Grote online game werelden Casual games Spelers Gemiddeld 29 jaar Mannen en vrouwen Gaming wordt gezien als een sociale activiteit Serious Games Onderwijs Training en simulatie Besluitvorming
 • Marketing
 • Gebruik van Serious Games Om mensen te trainen in het gebruik van apparaten. Vluchtsimulatoren Rijsimulatoren Om mensen in bepaalde procedures te trainen Veiligheidstrainingen
 • Leren van feiten en vaardigheden
 • Taal en rekenvaardigheid
 • Ondernemerschap
 • Gebruik van Serious Games Om bepaald gedrag te stimuleren Om inzicht in processen te krijgen Besluitvorming Om mensen af te leiden Pijn reductie bij brandwonden
 • Vele andere toepassingen
 • Revalidatie
 • Locaties bezoeken
 • Toepassingen Product Personeel Prijs Plaats Promotie Product Pre-testing: Renault Megane in NFS: Undercover Doel: Bekendheid verhogen en discussie over accessoires Resultaten: Online feedback over de auto CGC van crashes op youtube Merkimago veranderd naar een “cool” merk Personeel Werving personeel: Amerikaanse leger met America’sArmy Doel:
 • Informeren van jongeren over het Amerikaanse leger en laat het hen ervaren. Resultaten: Meer dan 10 miljoen spelers Meer dan 5 miljoen spelen actief Dagelijks totaal 92.000 uur gespeeld = brand awareness!
 • Prijs Spelen voor korting: Sport 2000 Doel: Meer bezoekers naar winkels Resultaten: 50% meer coupons ingeleverd dan verwacht Plaats Ingame economie DIESEL winkel in Playstation HOME Doel: Versterken van imagoVerkopen van virtuele producten Resultaten:
 • Tot eind 2009 werden 20 miljoenPlaystationsverkocht.
 • 50% speelt online.
 • Als 1% 2 virtuele items per jaarkooptzaldat 200.000 euro omzetopleverenaanniettastbareproducten!
 • Promotie Ingame adverteren FIFA 2009 met billboards, banners, shirts, speciale toernooien en muziek Doel en resultaten Keiharde euro’s Voordelen
 • Product of merk wordt onderdeel van de game ervaring
 • Overbrengen van boodschap is gegarandeerd: zappen is onmogelijk!
 • Segmentatie op basis van genres en specifieke doelgroepen
 • Games worden steeds reëler: eindeloze mogelijkheden om product of merk in de game ervaring op te nemen!
 • VoorbeeldNokia mobiele telefoons in game Marketingmogelijkheden Game platforms Aantal mogelijkheden voor merken Around the game In the game With the game game portal display ads in-gameadvertising advergames Game portal/websites pre- & post-gameads product placement Console / PC games game co-marketing Virtuele werelden Marketingmogelijkheden Inzet van advergames: klassiek model TV mobile event Media Traffic Web radio print Game outdoor DM web Is dit model beter? Of alleen anders? TV mobile event Media Traffic Visitors radio print Game visits Gameplays Registrations Highscores / Prize contstants DM outdoor web Vooraf of achteraf registreren A. Registratie vooraf* B. Registratie achteraf* * Echte anonieme cases uit 2008 Registraties 2.430 1.100 Unieke spelers 2.340 51.000 Gameplays 3.320 80.000 Gem. speeltijd 86 sec 140 sec Tot. speeltijd 79 uur 3.111 uur Kosten (creatie & media) 30.000 euro 25.000 euro Kosten / registratie 12,35 euro 22,70 euro Kosten / speler 12,82 euro 0,49 euro Kosten / gameplay 9,04 euro 0,31 euro Toekomstverwachtingen Ingame marketing zal in de toekomst de game ervaring negatief beïnvloeden. Toekomstverwachtingen Wat is jullie toekomstverwachting met betrekking tot ingame marketing? Zijn er nog vragen? Turn you game in an AD venture..!! Waar kunnen jullie deze informatie terug vinden? Marketinggame.wordpress.com
  Related Search

  Next Document

  Resume

  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks