PROFILAKTYKA GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY A(H1N1)v

Publish in

Documents

68 views

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
PROFILAKTYKA GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY A(H1N1)v. Opracowała Violetta Hoffmann. CZYM JEST ŚWIŃSKA GRYPA. Grypa sezonowa jest ostrą chorobą wirusową, która przenosi się drogą kropelkową, bądź też przez kontakt bezpośredni z zakażoną osobą lub ze skażonymi powierzchniami
Transcript
PROFILAKTYKA GRYPY SEZONOWEJI NOWEJ GRYPY A(H1N1)v Opracowała Violetta Hoffmann CZYM JEST ŚWIŃSKA GRYPA
 • Grypa sezonowa jest ostrą chorobą wirusową, która przenosi się drogą kropelkową, bądź też przez kontakt bezpośredni z zakażoną osobą lub ze skażonymi powierzchniami
 • Nowa grypa A(H1N1)v jest chorobą układu oddechowego, która przenosi się również drogą kropelkową bądź przez kontakt bezpośredni z zakażoną osobą lub ze skażonymi powierzchniami i wywołuje podobne objawy jak grypa sezonowa
 • JAK DOCHODZI DO ZAKAŻENIA GRYPĄ JAKIE SĄ OBJAWY JAK DŁUGO ŻYJE WIRUS POZA CIAŁEM Niektóre wirusy i bakterie mogą żyć nawet 2 godziny na takich powierzchniach jak chusteczki, klamki, biurka, zabawki JAK MOŻNA SIĘ UCHRONIĆ PRZED ZARAŻENIEM? Przede wszystkim należy myć ręce przez 20-30 sekund mydłem pod bieżącą, ciepłą wodą, także między palcami, wielokrotnie w ciągu dnia Nie należy dotykać powierzchni, które mogły mieć kontakt z wirusem (wydzieliną chorego) Należy unikać kontaktu z chorymi oraz dotykania oczu, nosa i ust – tą drogą wirus szybko przenika Chorzy powinni bezwzględnie zakrywać usta i nos kichając i kaszląc, chusteczki należy wyrzucać!Umyć ręce pod bieżącą wodą po kasłaniu lub kichaniu W przypadku braku jednorazowych chusteczek higienicznych należy kichać i kasłać w rękaww okolicy łokcia, a nie w dłonie Należy mieć przy sobie zawsze jednorazowe chusteczki higieniczne i systematycznie, w miarę potrzeby, oczyszczać nos z wydzieliny Należy jak najwięcej wolnego czasu spędzać na świeżym powietrzu Ubieraj się odpowiednio do pogody, tak by organizm nie przegrzewał się i nie pocił podczas wysokich temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń np. w domu, w szkole i innych Stosuj urozmaiconą dietę bogatą przegrzewał się i nie pocił podczas wysokich temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń np. w domu, w szkole i innych w składniki odżywcze, witaminy i minerały Wietrzyć pokój 3-4 razy dziennie, każdorazowo przez 10 minut W przypadku wystąpienia objawów grypy, poinformować o swoim stanie zdrowia rodziców lub opiekunów, którzy skontaktują się z lekarzem rodzinnym CZY JEDZENIE WIEPRZOWINY JEST BEZPIECZNE? swoim stanie zdrowia rodziców lub opiekunów, którzy skontaktują się z lekarzem rodzinnym Tak. Świńska grypa nie przenosi się w ten sposób. Wirus świńskiej grypy ginie w temperaturze 70 stopni C. Jedzenie prawidłowo przygotowanego i poddanego obróbce termicznej (gotowanie, smażenie, pieczenie itp.) mięsa jest bezpieczne Zdrowie w ponad 50% zależy od stylu życia swoim stanie zdrowia rodziców lub opiekunów, którzy skontaktują się z lekarzem rodzinnymi dlatego trzeba:
 • chcieć,
 • umieć,
 • wiedzieć, jak o nie dbać codziennie.
 • DZIĘKUJĘ BARDZO swoim stanie zdrowia rodziców lub opiekunów, którzy skontaktują się z lekarzem rodzinnymZA UWAGĘ I ŻYCZĘ DUŻO ZDRÓWKA
  Related Search

  Previous Document

  Ketentuan lomba takbiran

  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x